Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thể hiện đúng vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động

Trang chủ Tin tức

Thể hiện đúng vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động

Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 02 dự án Luật, 03 dự thảo Nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 05 dự án luật, trong đó có Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Sáng 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đồng Tháp để thông tin nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; đồng thời lấy ý kiến đóng góp đối với 02 dự án Luật này.

Đoàn đại biểu Quốc hội gồm: ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội;
ông Trần Văn Sáu – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
ông Phạm Văn Hoà – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, góp ý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, cử tri Công an Tỉnh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật và cơ bản thống nhất nội dung quy định trong dự thảo. Song, tại Điều 3, cử tri đề nghị điều chỉnh nội dung thể hiện đúng vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động, làm rõ vai trò “là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động, cử tri đề nghị nghiên cứu, thay thế cụm từ “trấn áp tội phạm có vũ khí, vật liệu nổ” để bảo đảm đồng bộ với quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, nghiên cứu xác định rõ địa bàn, phạm vi thực hiện nhiệm vụ trong những trường hợp cụ thể.

Đối với Điều 13 về Hệ thống tổ chức và cơ cấu lực lượng của Cảnh sát cơ động, dự thảo Luật đưa ra 2 phương án, Công an Tỉnh thống nhất chọn phương án 02 vì nội dung phù hợp, thể hiện rõ hệ thống tổ chức và cơ cấu lực lượng của Cảnh sát cơ động, làm cơ sở để xây dựng, phát triển lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thật sự là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cử tri Công an Tỉnh kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Bộ Công an mở chuyên ngành đào tạo cảnh sát cơ động để tạo nguồn lực cho địa phương và để có lực lượng chỉ huy trẻ; kiến nghị Chính phủ khi ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật cần quy định chế độ ưu đãi cho lực lượng cảnh sát cơ động; đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với Bộ Tư pháp giải quyết tình hình trẻ em là con lai giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, cử tri Công an Tỉnh cũng quan tâm đóng góp nhiều ý kiến cụ thể đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Kết luận hội nghị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ, xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị Công an Tỉnh, các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, góp ý cụ thể hoàn thiện dự thảo luật để đảm bảo luật khi ban hành có tính khả thi cao.

Khải Hân