Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Cơ cấu tổ chức Đoàn ĐBQH

Nội dung:

                            LÃNH ĐẠO ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TỈNH ĐỒNG THÁP

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN

- Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG

- Ngày sinh: 03/5/1978

- Quê quán: Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa sinh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

- Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 0903 344 415

- Email: lqphong1978@gmail.com

 

 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

- Họ và tên: TRẦN VĂN SÁU

- Ngày sinh: 21/5/1966

- Quê quán: Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thanh vận, Cử nhân Xã hội học; Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

- Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 0918 833 349

- Email: tranvansau66@gmail.com