Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 552/BC-HĐND 24/11/2023 Kết quả giám sát hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự năm 2023
2 550/BC-HĐND 24/11/2023 Kết quả giám sát hoạt động của Tòa án nhân tỉnh năm 2023
3 551/BC-HĐND 24/11/2023 Kết quả giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2023
4 495/BC-HĐND 02/11/2023 Kết quả giám sát chuyên đề về “Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh” (Tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm giám sát)
5 129/BC-ĐĐBQH 10/10/2023 Kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng đất dự án Trung tâm Thương mại thị trấn Lấp Vò
6 401/BC-HĐND 31/08/2023 Kết quả khảo sát về tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
7 400/BC-HĐND 31/08/2023 Kết quả khảo sát, giám sát hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018 - 2023
8 262/BC-HĐND 15/06/2023 Kết quả khảo sát, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 187/BC-HĐND 10/05/2023 Kết quả khảo sát Chương trình sản phẩm OCOP; việc áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; hiệu quả của các lô hàng nông sản lần đầu tiên xuất khẩu nước ngoài và một số mô hình quảng bá sản phẩm đặc sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 530/BC-HĐND 21/11/2022 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Toà án nhân dân Tỉnh năm 2022
11 474/BC-HĐND 01/11/2022 Báo cáo giám sát việc chấp hành pháp luật trong lập, quản lý quy hoạch xây dựng; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giải quyết khiếu nại trong thu hồi đất khi triển khai thực hiện dự án, giai đoạn từ năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 432/BC-HĐND 14/10/2022 Báo cáo kết quả giám sát hiệu quả đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2025
13 420/BC-HĐND 05/10/2022 Báo cáo kết quả giám sát triển khai thực hiện đổi mới Chương trình và lựa chọn SGK phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 322/BC-HĐND 19/08/2022 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 306/BC-HĐND 03/08/2022 Báo cáo kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 196/BC-HĐND 09/06/2022 Báo cáo giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
17 178/BC-HĐND 30/05/2022 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2022 (tính đến ngày 31/12/2021)
18 103/BC-HĐND 12/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 105/BC-HĐND 12/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế
20 104/BC-HĐND 12/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác đào tạo nâng cao trình độ công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Danh mục chính Menu