Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 439/KH-HĐND 09/10/2023 Giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự năm 2023
2 438/KH-HĐND 09/10/2023 Giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2023
3 437/KH-HĐND 09/10/2023 Giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2023
4 115/KH-ĐĐBQH 21/09/2023 Giám sát cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 402/KH-HĐND 06/09/2023 Khảo sát, giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh
6 375/KH-HĐND 04/08/2023 Khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
7 376/HĐND-KTNS 04/08/2023 V/v khảo sát về tính khả thi và hiệu quả ứng dụng sau khi nghiệm thu của các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh
8 332/KH-HĐND 19/07/2023 Khảo sát, giám sát hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018 - 2023
9 332/KH-HĐND 19/07/2023 Khảo sát, giám sát hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018 - 2023
10 179/KH-ĐGS 05/05/2023 Khảo sát, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 174/KH-HĐND 05/05/2023 Giám sát kết quả thực hiện quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 150/KH-HĐND 13/04/2023 Khảo sát chính sách hỗ trợ người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký kết và cơ sở đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn Tỉnh
13 139/KH-HĐND 07/04/2023 Khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa và thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022
14 87/KH-HĐND 10/03/2023 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu lao động, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (tính đến ngày 15/3/2023)
15 73/KH-HĐND 06/03/2023 Khảo sát các chính sách hỗ trợ, công tác quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; hiệu quả của các lô hàng nông sản lần đầu tiên được xuất khẩu nước ngoài và một số mô hình quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
16 55/KH-HĐND 17/02/2023 Kế hoạch khảo sát, giám sát về kết quả thực hiện công tác thu thuế và thu ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 450/KH-HĐND 20/10/2022 Kế hoạch giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự năm 2022
18 449/KH-HĐND 20/10/2022 Kế hoạch giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2022
19 448/KH-HĐND 20/10/2022 Kế hoạch giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2022
20 412/KH-HĐND 03/10/2022 Kế hoạch khảo sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, mức phụ cấp đối với công an xã, thị trấn bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21 321/KH-HĐND 15/08/2022 Kế hoạch giám sát kết quả triển khai thực hiện đổi mới chương trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22 310/KH-HĐND 09/08/2022 Kế hoạch giám sát hiệu quả đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2026
23 186/KH-HĐND 02/06/2022 Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
24 136/KH-HĐND 25/04/2022 Kế hoạch giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2016-2020
25 102/KH-HĐND 07/04/2022 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019-2022 (tính đến ngày 31/12/2021)
26 23/KH-ĐĐBQH 21/02/2022 Kế hoạch Giám sát “Việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 15/KH-ĐĐBQH 20/01/2022 Kế hoạch giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28 11/KH-HĐND 17/01/2022 Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn Tỉnh
29 293/KH-HĐND 01/11/2021 Kế hoạch giám sát việc thành lập, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn Tỉnh
30 253/KH-HĐND 28/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
31 249/KH-HĐND 23/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát về tình hình triển khai và hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016-2020
32 237/KH-HĐND 06/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021
33 235/KH-HĐND 06/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2021
34 236/KH-HĐND 06/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2021
35 227/KH-HĐND 19/08/2021 Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Danh mục chính Menu