Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 321/KH-HĐND 15/08/2022 Kế hoạch giám sát kết quả triển khai thực hiện đổi mới chương trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 310/KH-HĐND 09/08/2022 Kế hoạch giám sát hiệu quả đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2026
3 186/KH-HĐND 02/06/2022 Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 136/KH-HĐND 25/04/2022 Kế hoạch giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2016-2020
5 102/KH-HĐND 07/04/2022 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019-2022 (tính đến ngày 31/12/2021)
6 23/KH-ĐĐBQH 21/02/2022 Kế hoạch Giám sát “Việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 15/KH-ĐĐBQH 20/01/2022 Kế hoạch giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 11/KH-HĐND 17/01/2022 Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn Tỉnh
9 293/KH-HĐND 01/11/2021 Kế hoạch giám sát việc thành lập, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn Tỉnh
10 253/KH-HĐND 28/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
11 249/KH-HĐND 23/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát về tình hình triển khai và hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016-2020
12 237/KH-HĐND 06/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021
13 235/KH-HĐND 06/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2021
14 236/KH-HĐND 06/09/2021 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2021
15 227/KH-HĐND 19/08/2021 Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 29a/KH-ĐĐBQH 30/03/2021 Khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh ĐT
17 36/KH-HĐND 02/03/2021 Kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2026
18 19/HĐND-VHXH 23/02/2021 V/v khảo sát tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
19 217/KH-HĐND 08/09/2020 Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan
20 216/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự năm 2020
21 215/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2020
22 214/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2020
23 07/QĐ-HĐND 03/08/2020 Quyết định thành lập Đoàn khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
24 199/KH-HĐND 03/08/2020 Kế hoạch Khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
25 198/KH-HĐND 29/07/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
26 92/KH-HĐND 05/05/2020 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
27 88/KH-HĐND 29/04/2020 KHKS tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực KT-NS được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh ĐT
28 86/KH-HĐND 29/04/2020 Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực KT-NS được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29 87/KH-HĐND 29/04/2020 KH khảo sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực KT-NS được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh ĐT
30 47/KH-HĐND 16/03/2020 Kế hoạch giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp
31 44/KH-HĐND 11/03/2020 Kế hoạch khảo sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay
32 34/KH-HĐND 02/03/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
33 31/KH-HĐND 26/02/2020 Kế hoạch khảo sát hoạt động khai thác tại một số mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
34 348/KH-HĐND 12/11/2019 Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng, hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh từ năm 2016 đến nay, tầm nhìn đến năm 2030
35 268/KH-HĐND 16/09/2019 Kế hoạch khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về phát triển KT-XH thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Danh mục chính Menu