Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 29a/KH-ĐĐBQH 30/03/2021 Khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh ĐT
2 36/KH-HĐND 02/03/2021 Kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2026
3 19/HĐND-VHXH 23/02/2021 V/v khảo sát tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
4 217/KH-HĐND 08/09/2020 Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan
5 216/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự năm 2020
6 215/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2020
7 214/KH-HĐND 07/09/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2020
8 07/QĐ-HĐND 03/08/2020 Quyết định thành lập Đoàn khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
9 199/KH-HĐND 03/08/2020 Kế hoạch Khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
10 198/KH-HĐND 29/07/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
11 92/KH-HĐND 05/05/2020 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
12 88/KH-HĐND 29/04/2020 KHKS tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực KT-NS được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh ĐT
13 86/KH-HĐND 29/04/2020 Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực KT-NS được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 87/KH-HĐND 29/04/2020 KH khảo sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực KT-NS được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh ĐT
15 47/KH-HĐND 16/03/2020 Kế hoạch giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp
16 44/KH-HĐND 11/03/2020 Kế hoạch khảo sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay
17 34/KH-HĐND 02/03/2020 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 31/KH-HĐND 26/02/2020 Kế hoạch khảo sát hoạt động khai thác tại một số mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
19 348/KH-HĐND 12/11/2019 Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng, hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh từ năm 2016 đến nay, tầm nhìn đến năm 2030
20 268/KH-HĐND 16/09/2019 Kế hoạch khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về phát triển KT-XH thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
21 262/KH-HĐND 13/09/2019 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả công tác kiểm sát trong năm 2019 đối với hoạt động xét xử và thi hành án dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22 264/KH-HĐND 13/09/2019 Kế hoạch khảo sát kết quả giải quyết của Tòa án trong năm 2019 đối với các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23 263/KH-HĐND 13/09/2019 Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự trong năm 2019 liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
24 244 /KH-HĐND 28/08/2019 Kế hoạch giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25 235/KH-HĐND 02/08/2019 Kế hoạch giám sát về tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng Nhà, đất công trên địa bàn Tỉnh (từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2018).
26 234/KH-HĐND 02/08/2019 Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện cổ phần hóa và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 233/KH-HĐND 02/08/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát; hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND Tỉnh năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh
28 61/KH-HĐND 26/03/2019 Kế hoạch giám sát hoạt động của BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh
29 49/KH-HĐND 11/03/2019 Kế hoạch giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan chu kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017; phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa các cấp ngân sách; nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay
30 41/KH-HĐND 05/03/2019 Kế hoạch khảo sát tình hình chuyển nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Tỉnh từ năm 2016 - 2018
31 26/KH-HĐND 20/02/2019 Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
32 262/KH-HĐND 24/09/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019.
33 228/KH-HĐND 10/08/2018 Kế hoạch khảo sát, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đã có công bố quy hoạch từ đầu năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
34 219/KH-HĐND 08/08/2018 Kế hoạch khảo sát, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai và đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
35 202/KH-HĐND 19/07/2018 Kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

Danh mục chính Menu