Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri về kiểm soát chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chi tiết bài viết Tin tức

Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri về kiểm soát chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo Ngành y tế quan tâm phối hợp với Bảo hiểm Xã hội kiểm soát chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đồng thời có giải pháp kiểm soát tình trạng vượt dự toán chi quỹ BHYT tại đơn vị.

Vấn đề này, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long trả lời như sau:

Từ năm 2017 đến nay, hàng năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp cho các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh biết được nguồn quỹ có thể sử dụng trong năm, từ đó chủ động điều tiết cân đối sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, việc lập dự toán và thực hiện giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã phát sinh một số bất cập trong quá trình thực hiện dẫn đến việc giao dự toán chưa sát với thực tế.

Theo Báo cáo số 432/BC-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về tình hình quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020, thì Quỹ bảo hiểm y tế vẫn đảm bảo cân đối thu - chi, vẫn còn kết dư, đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của Ngành y tế và ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 tăng cường phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ và thường xuyên thông báo cho Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành về những trường hợp sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư quá mức cần thiết, chỉ định người bệnh điều trị nội trú chưa đúng quy định để các cơ quan quản lý kịp thời kiểm tra chấn chỉnh. Tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Về giải pháp để kiểm soát tình trạng vuợt dự toán chi Quỹ Bảo hiểm y tế, Bộ Trưởng Bộ Y tế cho rằng, việc thực hiện giao dự toán chi đến từng cơ sở khám chữa bệnh xem như một giải pháp kỹ thuật, có tính tình thế với mục đích tăng cường trách nhiệm trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, trong bối cảnh gia tăng chi phí khám chữa bệnh và mất cân đối thu chi hàng năm, nhưng một số trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương mặc định xem đây là số được chi. Điều này không phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm y tế và mâu thuẫn với tổng mức thanh toán đã xác định tại các đơn vị. Đồng thời, cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh do cơ sở khám chữa bệnh lo ngại việc vượt dự toán được giao.

Để khắc phục hạn chế này, Bộ Y tế đề ra một số giải pháp, trước mắt và lâu dài cần được đánh giá, nghiên cứu và áp dụng gồm: (1) Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế; (2) Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thúc đẩy nhanh việc giải quyết phần chi phí vượt dự toán, vượt trần đã được thẩm định, xác định nguyên nhân khách quan và thẩm định, giải quyết những chi phí chưa thống nhất giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương; (3) Thống nhất triển khai mạnh mẽ phương thức thanh toán chi phí theo nhóm bệnh được chẩn đoán áp dụng trong điều trị nội trú; (4) Đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế, chính sách và quy định phối hợp giữa bảo hiểm y tế (xã hội) với bảo hiểm y tế thương mại để huy động thêm nguồn lực tài chính cho chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; (5) Nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế; (6) Tiếp tục các hoạt động thanh tra, kiểm tra, truyền thông về bảo hiểm y tế...

Nguồn: 11150/BYT-VPB1 (C4)

Huỳnh Hoa