Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Hiệu quả từ những nghị quyết hợp lòng dân

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

Hiệu quả từ những nghị quyết hợp lòng dân

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND các cấp khởi đầu với không ít khó khăn bởi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng nhiều địa phương, cơ quan dân cử đã có những điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, những quyết sách kịp thời, hợp lòng dân không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, duy trì phát triển kinh tế mà còn giúp ổn định tình hình, thực hiện tốt an sinh xã hội.

Kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐND nhiều địa phương đã rất chủ động, trách nhiệm, linh hoạt trong thay đổi phương thức hoạt động để từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh và đáp ứng kịp thời yêu cầu bức thiết của cuộc sống. Điểm nhấn đầu tiên là việc HĐND, Thường trực HĐND nhiều địa phương, nhất là những địa bàn dịch Covid-19 bùng phát mạnh như Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai… đã linh hoạt, kịp thời ban hành những quyết sách tạo thuận lợi nhất cho công tác phòng chống dịch, nhất là hỗ trợ các đối tượng yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội. Điển hình, để hỗ trợ một số đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách, người dân, doanh nghiệp giảm bớt những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, năm 2021, qua rà soát, HĐND, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua ngay 5 nghị quyết hỗ trợ cho 19 nhóm đối tượng, bổ sung 3 chính sách hỗ trợ, bảo đảm kịp thời.

Đóng góp vào kết quả toàn diện của tỉnh đạt được trong năm 2021, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 93 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, nhiều vấn đề HĐND quyết định xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, điều hành linh hoạt, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh như: Các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, dành nguồn lực để mua vaccine phòng Covid-19; hỗ trợ 100% học phí năm học 2021 - 2022 cho học sinh mầm non, phổ thông; kích cầu du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ…

Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh, các quyết sách an dân cũng được chú trọng ban hành. Điển hình, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ cơ sở, HĐND tỉnh Nghệ An đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp xóm trên địa bàn. Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND. Quyết sách của HĐND tỉnh đã tạo động lực to lớn đối với đội ngũ làm công tác không chuyên trách ở cấp xã, cấp xóm yên tâm công tác. Ông Ngô Đức Thái, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Mỹ Giang, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên phấn khởi: Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xóm như “cánh tay” nối dài của chính quyền, nhiều người tham gia cũng vì yêu thích công tác xã hội. Tuy nhiên, khối lượng công việc nhiều, nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát, có sự động viên hỗ trợ giúp chúng tôi yên tâm cống hiến.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII.   Ảnh: Bích Phượng

Cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển

Cùng với những quyết sách kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thích ứng để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, HĐND các địa phương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Điển hình, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành số lượng lớn cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương. Trong đó, nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân. Đặc biệt như Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên (đến nay đã thu hút được 3 người có tài năng thuộc lĩnh vực tỉnh cần, có 41/400 người nộp hồ sơ dự tuyển công chức tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy trở lên, đã giải quyết chế độ ưu đãi cho 22 giáo viên THPT có trình độ ngoại Tiếng Anh có chứng chỉ IELTS đạt trình độ từ 7.0 trở lên). Nghị quyết về một số biện pháp đặc thù bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi thực hiện đã đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân đối với các dự án)…

Bước vào nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 66 nghị quyết trên các lĩnh vực. Qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhờ những quyết sách kịp thời về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhất là Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn các giai đoạn đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới”. Năm 2021, có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 1.200 vườn mẫu đạt chuẩn.

Năm 2021, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thông qua 77 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đó là: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; về xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh…

(Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân)