Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân!

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

Đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân!

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV khai mạc sáng nay cho thấy, cử tri đánh giá những kết quả tích cực trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua thể hiện rõ sự gắn bó mật thiết giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

Quốc hội và các đại biểu đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Những điều này làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Có thể nói, đánh giá của cử tri và nhân dân chính là “phần thưởng” xứng đáng cho tinh thần liên tục đổi mới, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phương châm chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa của Quốc hội Khóa XV từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trên các phương diện: lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện, Quốc hội và các đại biểu đã mang vào đây hơi thở cuộc sống, tâm huyết và trí tuệ, lợi ích của đất nước, của người dân luôn được đặt lên đầu.

Quan sát nghị trường có thể thấy, Quốc hội Khóa XV đang nỗ lực cải tiến và đổi mới trong từng khâu, từng việc theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhiều thay đổi tuy nhỏ và mang tính kỹ thuật đã mang lại hiệu quả lớn. Ví dụ, trước đây, sau khi kết thúc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mới ra thông báo kết luận chung về phiên họp. Trường hợp phiên họp kéo dài 9 - 10 ngày, hoặc chia thành 2 đợt cách nhau, các cơ quan soạn thảo, thẩm tra phải đợi khá lâu mới có thông báo kết luận để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ tài liệu; như vậy có thể dẫn đến chậm trễ hoặc vội vã, ảnh hưởng đến chất lượng các dự án luật, các văn bản liên quan... Bây giờ, kết thúc nội dung nào sẽ có ngay thông báo kết luận về nội dung đó. Điều này giúp cơ quan soạn thảo, thẩm tra kịp thời tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và có thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ tài liệu tốt hơn.

Một ví dụ khác là ngay sáng qua, Ban Thư ký Quốc hội đã có cuộc làm việc với cán bộ được phân công ghi biên bản tại Kỳ họp thứ Ba. Nâng cao chất lượng ghi biên bản rất quan trọng, nhất là tại các cuộc thảo luận tổ của các Đoàn đại biểu Quốc hội, bởi tài liệu này được gửi tới cơ quan soạn thảo để dự kiến những nội dung tiếp thu hoặc cần giải trình. Vì vậy, Ban Thư ký Quốc hội yêu cầu phải là người nắm chắc chuyên môn, cùng với đó phải nghiên cứu kỹ trước những tài liệu liên quan đến nội dung thảo luận để ghi lại chính xác và đầy đủ ý kiến của đại biểu. Một cuộc họp như vậy là minh chứng rõ nhất cho tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng trong mọi khâu, mọi việc của Quốc hội Khóa XV nhằm bảo đảm thành công của Kỳ họp.

Với quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Khóa XV, Kỳ họp thứ Ba khai mạc sáng nay hứa hẹn thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước. Nhân dân và cử tri chờ đợi các đại biểu sẽ thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự; quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng… để đưa đất nước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, phát triển nhanh, bền vững và sớm đạt được mục tiêu “dân giàu nước mạnh”.

(Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân)