Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”

Chi tiết bài viết Tin tức

Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiều ý kiến cử tri phản ánh thời gian qua tình hình hoạt động “tín dụng đen”, lừa đảo sử dụng các trang mạng, ứng dụng di động xuất hiện ngày càng nhiều; đã xảy ra tình trạng sử dụng bạo lực, uy hiếp tinh thần để đòi nợ gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen” , Bộ Công an đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đu tranh với loại tội phạm này, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi pháp luật liên quan đến hoạt động này.

Từ năm 2019 đến nay, phát hiện, xử lý hơn 2.700 vụ án, hơn 4.900 đối tượng về các tội danh liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, trong đó có hơn 1.500 vụ, hơn 2.700 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự; từ năm 2020 đến nay, đã phát hiện, xử lý hơn 5.600 vụ, hơn 5.600 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhìn chung, các biện pháp quyết liệt của lực lượng Công an và các ngành trong những năm qua đã góp phần từng, bước đẩy lùi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen” diễn ra phức tạp ở một số nơi, biến tướng dưới các hình thức khác nhau và như cử tri phản ánh.

Để tiếp tục đu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm này, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo toàn lực lượng đy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, điều tra xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen” theo Chỉ thị số 12/CT-TTg Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung 06 nhóm giải pháp sau:

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là quy định về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vn an toàn; về phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê...;

(2) Phối hợp với ngành Ngân hàng nghiên cứu, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, mở rộng các hình thức cho vay tín chấp, phục vụ tiêu dùng của người dân, góp phn hạn chế các trường hợp vay “tín dụng đen” với lãi xuất cao; phối hợp với các ngành rà soát phát hiện và khc phục những sơ hở, thiếu sót trong những lĩnh vực thường xảy ra tội phạm lừa đảo, quản lý chặt chẽ thuê bao điện thoại... Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát huy hiệu quả dự án Cơ sở dữ liệu quc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

(3) Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thường xuyên rà soát, nắm chắc hoạt động của các băng nhóm, đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; kịp thời xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá các băng nhóm có biu hiện hoạt động phạm tội, không để phức tạp, gây bức xúc dư luận.

(4) Triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”; Thường xuyên mở các đợt cao đim tấn công, trấn áp, truy nã các băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”. Phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án các cp điều tra, truy t, xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

(5) Phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn; thực hiện có hiệu quả thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra xác minh sơ bộ tin báo vê tội phạm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình năm 2021, góp phần giải quyết ngay từ đầu những vấn đề mới phát sinh, không để tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen” diễn biến phức tạp.

(6) Rà soát, phát hiện, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen” trên mạng internet.

Nguồn: 2732/BCA-V01

                                                                                                Huỳnh Hoa