Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ có thể bị phạt tiền đến 40 triệu đồng

PHOBIENPHAPLUAT Tin tức

Hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ có thể bị phạt tiền đến 40 triệu đồng

Đây là mức phạt quy định tại Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18/8/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, tại Điều 13 của Pháp lệnh này, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: (1) Người tham gia tố tụng khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật, trừ người bị buộc tội; (2) Người tham gia tố tụng từ chối khai báo hoặc từ chối thực hiện nghĩa vụ cung cấp tài liệu, đồ vật, trừ người bị buộc tội.

Phạt tiền từ 1 - 7 triệu đồng đối với người tham gia tố tụng làm giả hoặc hủy hoại chứng cứ gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, vụ việc. Phạt tiền từ 7 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: (1) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người bị hại tham gia tố tụng hoặc buộc người bị hại khai báo gian dối, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; (2) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; (3) Người giám định, người định giá tài sản từ chối kết luận giám định, định giá tài sản mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan…

Mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng đối với luật sư lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực buộc người bị hại khai báo gian dối hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối.

Ngoài các mức phạt nêu trên, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Nguồn: 02/2022/UBTVQH15

Minh Quân