Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền giai đoạn 2023-2025

Trang chủ Tin tức

Nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền giai đoạn 2023-2025

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị đầu tư Dự án nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền giai đoạn 2023-2025. Cử tri cho rằng đây là tuyến đường thủy nội địa, rút ngắn cự ly vận chuyển từ sông Tiền qua sông Hậu và từ sông Tiền đến cảng Cần Thơ, góp phần làm giảm chi phí vận chuyển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thuận với ý kiến của cử tri về vai trò quan trọng của tuyến kênh này, theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trước tháng 11/2021, kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của UBND tỉnh Đồng Tháp. Vì vậy, để có cơ sở sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư nâng cấp theo quy định của Luật Ngân sách, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền thành tuyến đường thủy nội địa trung ương trong Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT đã được Quốc hội thông qua tháng 7/2021, trước khi kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nâng cấp thành tuyến đường thủy nội địa Trung ương nên chưa bố trí nguồn vốn đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường thủy nội địa nêu trên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT.

Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ quan tâm ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền khi cân đối được nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực vận tải, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực. 

Nguồn: 9309/BGTVT-KHĐT

Khải Hân