Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về khắc phục đoạn đường dưới dạ cầu Xáng Nhỏ, địa bàn huyện Lấp Vò

Trang chủ Kiến nghị và trả lời

Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về khắc phục đoạn đường dưới dạ cầu Xáng Nhỏ, địa bàn huyện Lấp Vò

Ngày 03/8/2020, Bộ GTVT có văn bản trả lời số 7533/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

>>> Xem nội dung trả lời tại đây