Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn đại biểu Đặng Đức Duy tại kỳ họp thứ mười ba

Chi tiết bài viết Chất vấn, trả lời chất vấn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn đại biểu Đặng Đức Duy tại kỳ họp thứ mười ba

Tại kỳ họp thứ mười ba, đại biểu Đặng Đức Duy, đơn vị huyện Lai Vung chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp khắc phục tình hình dịch bệnh trên cây cam, quýt; giải pháp khắc phục tình hình Dịch tả lợn Châu Phi; chính sách hỗ trợ thiệt hại cho nhà vườn và nông dân đối với dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi v.v….

Vấn đề này được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Công văn số 27/SNN-VP, ngày 09/01/2020

>>> Xem nội dung trả lời tại đây