Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Đại biểu HDND Đại biểu HĐND

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

- Đại biểu: NGUYỄN ĐÌNH ANH

- Ngày sinh: 12/10/1964

- Quê quán: Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: ĐH Biên phòng chuyên ngành quản lý biên giới

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Thành viên Ban Pháp chế.

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐOÀN TẤN BỬU

- Ngày sinh: 12/12/1964

- Quê quán: Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN CÔNG

- Ngày sinh: 15/9/1962

- Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK các Cơ quan tỉnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ THÀNH CÔNG

- Ngày sinh: 23/3/1964

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

___________________________________________________________

- Đại biểu: BÙI MINH CHÂU

- Ngày sinh: 10/8/1967

- Quê quán: Xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Đại học Thanh vận, Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: MAI MINH CHIẾN

- Ngày sinh: 02/02/1954

- Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành XDĐ&CQNN

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đồng Tháp.

- Thành viên Ban Pháp chế

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHẠM VĂN CHUẨN

- Ngày sinh: 10/8/1970

- Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự.

- Thành viên Ban Pháp chế

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRƯƠNG THỊ DIỆP

- Ngày sinh: 06/5/1970

- Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

- Ngày sinh: 07/6/1970

- Quê quán: Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật, ĐH chuyên ngành Công tác tư tưởng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười

- Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội

___________________________________________________________

- Đại biểu: BÙI THANH DŨNG

- Ngày sinh: 21/7/1963

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: ĐH Chăn nuôi Thú y, Thạc sĩ Nông nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN ANH DŨNG

- Ngày sinh: 20/8/1962

- Quê quán: Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHẠM VĂN DŨNG

- Ngày sinh: 10/12/1962

- Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐẶNG ĐỨC DUY

- Ngày sinh: 02/10/1969

- Quê quán: Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN DƯƠNG

- Ngày sinh: 12/02/1961

- Quê quán: Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế Nông nghiệp, ĐH Hành chính

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN VĂN ĐOÀN

- Ngày sinh: 01/01/1967

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Thành viên Ban Pháp chế

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN HỮU ĐỨC

- Ngày sinh: 20/02/1966

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VH-XH.

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHẠM VĂN HĂNG

- Ngày sinh: 15/7/1962

- Quê quán: Xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Nông nghiệp, Cử nhân Hành chính

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế.

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN HIỂN

- Ngày sinh: 20/7/1962

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư Xây dựng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Thành viên Ban Pháp chế

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN VĂN HIẾU

- Ngày sinh: 28/01/1962

- Quê quán: Xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

___________________________________________________________

- Đại biểu: VÕ THỊ ÁNH HOA

- Ngày sinh: 23/3/1968

- Quê quán: Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cao Lãnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ MINH HOAN

- Ngày sinh: 19/01/1961

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Thạc sĩ Kinh tế học

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV.

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHAN VĂN HỢP

- Ngày sinh: 10/7/1969

- Quê quán: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Nông.

- Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ MINH HÙNG

- Ngày sinh: 12/7/1965

- Quê quán: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Ths Công nghệ sau thu hoạch, Đại học ngành Chê biến và Bảo quản nông sản

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.

- Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ ĐÌNH HUY

- Ngày sinh: 16/6/1975

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐẶNG XUÂN HUY

- Ngày sinh: 12/3/1979

- Quê quán: Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tinh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ chính trị:

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam; Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Đồng Tháp

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN THANH HƯNG

- Ngày sinh: 16/11/1972

- Quê quán: Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề

- Trình độ chính trị:

- Chức vụ:

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐẶNG NGỌC THIÊN KIM

- Ngày sinh: 09/11/1983

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao Cấp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Thắng.

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN KÝ (LINH MỤC KÝ)

- Ngày sinh: 01/01/1950

- Quê quán: Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Thiên Chúa giáo

- Trình độ chuyên môn: Linh mục

- Trình độ chính trị:

- Chức vụ:

___________________________________________________________

- Đại biểu: NHỊ VĂN KHẢI

- Ngày sinh: 10/10/1961

- Quê quán: Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí nông nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười.

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

___________________________________________________________

- Đại biểu: TÔ HOÀNG KHƯƠNG

- Ngày sinh: 20/7/1976

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

___________________________________________________________

- Đại biểu: KIỀU THẾ LÂM

- Ngày sinh: 07/5/1966

- Quê quán: Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĨNH LUẬN

- Ngày sinh: 24/9/1984

- Quê quán: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: ĐH Công nghệ hóa học và thực phẩm, Ths Quản trị kinh doanh

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự Cty Imexpharm Đồng Tháp.

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN BẠCH MAI (THƯỢNG TỌA THÍCH CHƠN MINH)

- Ngày sinh: 15/5/1957

- Quê quán: Xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật giáo

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phật học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Chức vụ: Chủ trì chùa

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ HỮU MINH

- Ngày sinh: 06/01/1962

- Quê quán: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Đại học Luật, Đại học Sư phạm giáo dục Chính trị

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:

___________________________________________________________

- Đại biểu: VÕ CÔNG MINH

- Ngày sinh: 15/4/1963

- Quê quán: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế nông nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGÔ THỊ LỆ NGA

- Ngày sinh: 23/11/1968

- Quê quán: Xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: CN Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hồng Ngự.

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐOÀN DUY THÙY NGẠN

- Ngày sinh: 19/7/1979

- Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban VH-XH.

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHẠM THIỆN NGHĨA

- Ngày sinh: 1966

- Quê quán: Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế thương nghiệp, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN NGUYỆN

- Ngày sinh: 01/02/1964

- Quê quán: Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp

___________________________________________________________

- Đại biểu: CHÂU HỒNG PHÚC

- Ngày sinh: 02/12/1962

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đai học Kinh tế ngành Kế toán tổng hợp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính.

___________________________________________________________

- Đại biểu: HỒ THANH PHƯƠNG

- Ngày sinh: 13/12/1964

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, Đại học Hành chính

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG

- Ngày sinh: 10/10/1970

- Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp.

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN TRÍ QUANG

- Ngày sinh: 10/7/1977

- Quê quán: Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Cầu đường

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN TRỌNG QUÍ

- Ngày sinh: 18/3/1964

- Quê quán: Xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, Tổng biên tập báo Văn nghệ Đồng Tháp.

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN VĂN SÁU

- Ngày sinh: 21/5/1966

- Quê quán: Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân XHH, Ths Quản lý giáo dục, Đại học Thanh vận

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Dân vận Tỉnh ủy

- Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN HỮU TÀI

- Ngày sinh: 01/02/1965

- Quê quán: Xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp

___________________________________________________________

- Đại biểu: BÙI THANH TIỀN

- Ngày sinh: 06/6/1976

- Quê quán: Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng, Thạc sĩ Quản lý

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

___________________________________________________________

- Đại biểu: HUỲNH MINH TUẤN

- Ngày sinh: 10/10/1980

- Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Tiến sỹ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

- Ngày sinh: 18/9/1979

- Quê quán: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Báo chí.

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: BÙI VĂN THÀNH

- Ngày sinh: 29/7/1962

- Quê quán: Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Trung học Sư phạm.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lấp Vò

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHAN VĂN THẮNG

- Ngày sinh: 25/12/1967

- Quê quán: Xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị học ngành Quản lý xã hội, Thạc sĩ Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN THI

- Ngày sinh: 12/10/1964

- Quê quán: Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ HỒNG THO

- Ngày sinh: 20/12/1962

- Quê quán: Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: CĐ Kiểm sát, ĐH Hành chính, Ths KHGD

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sa Đéc.

- Thành viên Ban Pháp chế

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN ĐỨC THỌ

- Ngày sinh: 30/5/1972

- Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Thanh Bình.

- Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ QUANG THƠM

- Ngày sinh: 26/11/1975

- Quê quán: Xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc

- Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội

___________________________________________________________

- Đại biểu: HUỲNH THỊ HOÀI THU

- Ngày sinh: 26/12/1977

- Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục chính trị, Thạc sĩ Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh.

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN THUẬN

- Ngày sinh: 1947

- Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật giáo

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chính trị:

- Chức vụ:

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHAN VĂN THƯƠNG

- Ngày sinh: 30/12/1978

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật chuyên ngành Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Bí thư Thành ủy Cao Lãnh

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐỖ THỊ THANH TRANG

- Ngày sinh: 31/3/1982

- Quê quán: Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác tư tưởng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN HÙNG TRÁNG

- Ngày sinh: 26/11/1969

- Quê quán: Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN QUỐC VINH

- Ngày sinh: 1985

- Quê quán: Phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Chức vụ:

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ THỊ PHI YẾN

- Ngày sinh: 01/4/1978

- Quê quán: Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sĩ Khoa học chính trị chuyên ngành Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành