Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IX

Chương trình hành động Chương trình hành động

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IX

- Đại biểu: NGUYỄN ĐÌNH ANH

- Ngày sinh: 12/10/1964

- Quê quán: Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chức vụ: Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐOÀN TẤN BỬU

- Ngày sinh: 12/12/1964

- Quê quán: Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN CÔNG

- Ngày sinh: 15/9/1962

- Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK các Cơ quan tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ THÀNH CÔNG

- Ngày sinh: 23/3/1964

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: BÙI MINH CHÂU

- Ngày sinh: 10/8/1967

- Quê quán: Xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: MAI MINH CHIẾN

- Ngày sinh: 02/02/1954

- Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đồng Tháp.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHẠM VĂN CHUẨN

- Ngày sinh: 10/8/1970

- Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRƯƠNG THỊ DIỆP

- Ngày sinh: 06/5/1970

- Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ:  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

- Ngày sinh: 07/6/1970

- Quê quán: Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ:  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: BÙI THANH DŨNG

- Ngày sinh: 21/7/1963

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ:

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN ANH DŨNG

- Ngày sinh: 20/8/1962

- Quê quán: Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHẠM VĂN DŨNG

- Ngày sinh: 10/12/1962

- Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

 

- Đại biểu: ĐẶNG ĐỨC DUY

- Ngày sinh: 02/10/1969

- Quê quán: Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

 

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN DƯƠNG

- Ngày sinh: 12/02/1961

- Quê quán: Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN VĂN ĐOÀN

- Ngày sinh: 01/01/1967

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN HỮU ĐỨC

- Ngày sinh: 20/02/1966

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VH-XH.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHẠM VĂN HĂNG

- Ngày sinh: 15/7/1962

- Quê quán: Xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN HIỂN

- Ngày sinh: 20/7/1962

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN VĂN HIẾU

- Ngày sinh: 28/01/1962

- Quê quán: Xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: VÕ THỊ ÁNH HOA

- Ngày sinh: 23/3/1968

- Quê quán: Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cao Lãnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ MINH HOAN

- Ngày sinh: 19/01/1961

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHAN VĂN HỢP

- Ngày sinh: 10/7/1969

- Quê quán: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Nông.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ MINH HÙNG

- Ngày sinh: 12/7/1965

- Quê quán: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

 

- Đại biểu: LÊ ĐÌNH HUY

- Ngày sinh: 16/6/1975

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐẶNG XUÂN HUY

- Ngày sinh: 12/3/1979

- Quê quán: Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tinh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam; Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Đồng Tháp

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN THANH HƯNG

- Ngày sinh: 16/11/1972

- Quê quán: Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ:

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐẶNG NGỌC THIÊN KIM

- Ngày sinh: 09/11/1983

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Thắng.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN KÝ (LINH MỤC KÝ)

- Ngày sinh: 01/01/1950

- Quê quán: Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Chức vụ:

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NHỊ VĂN KHẢI

- Ngày sinh: 10/10/1961

- Quê quán: Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

 

- Đại biểu: TÔ HOÀNG KHƯƠNG

- Ngày sinh: 20/7/1976

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: KIỀU THẾ LÂM

- Ngày sinh: 07/5/1966

- Quê quán: Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĨNH LUẬN

- Ngày sinh: 24/9/1984

- Quê quán: Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự Cty Imexpharm Đồng Tháp.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN BẠCH MAI (THƯỢNG TỌA THÍCH CHƠN MINH)

- Ngày sinh: 15/5/1957

- Quê quán: Xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Chủ trì chùa

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ HỮU MINH

- Ngày sinh: 06/01/1962

- Quê quán: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ:

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: VÕ CÔNG MINH

- Ngày sinh: 15/4/1963

- Quê quán: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ:

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGÔ THỊ LỆ NGA

- Ngày sinh: 23/11/1968

- Quê quán: Xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hồng Ngự.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐOÀN DUY THÙY NGẠN

- Ngày sinh: 19/7/1979

- Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban VH-XH.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHẠM THIỆN NGHĨA

- Ngày sinh: 1966

- Quê quán: Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN NGUYỆN

- Ngày sinh: 01/02/1964

- Quê quán: Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: CHÂU HỒNG PHÚC

- Ngày sinh: 02/12/1962

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

 

- Đại biểu: HỒ THANH PHƯƠNG

- Ngày sinh: 13/12/1964

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG

- Ngày sinh: 10/10/1970

- Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN TRÍ QUANG

- Ngày sinh: 10/7/1977

- Quê quán: Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN TRỌNG QUÍ

- Ngày sinh: 18/3/1964

- Quê quán: Xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, Tổng biên tập báo Văn nghệ Đồng Tháp.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN VĂN SÁU

- Ngày sinh: 21/5/1966

- Quê quán: Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Dân vận Tỉnh ủy

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

 

- Đại biểu: TRẦN HỮU TÀI

- Ngày sinh: 01/02/1965

- Quê quán: Xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: BÙI THANH TIỀN

- Ngày sinh: 06/6/1976

- Quê quán: Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: HUỲNH MINH TUẤN

- Ngày sinh: 10/10/1980

- Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

- Ngày sinh: 18/9/1979

- Quê quán: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: BÙI VĂN THÀNH

- Ngày sinh: 29/7/1962

- Quê quán: Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lấp Vò

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHAN VĂN THẮNG

- Ngày sinh: 25/12/1967

- Quê quán: Xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN THI

- Ngày sinh: 12/10/1964

- Quê quán: Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ HỒNG THO

- Ngày sinh: 20/12/1962

- Quê quán: Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sa Đéc.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN ĐỨC THỌ

- Ngày sinh: 30/5/1972

- Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Thanh Bình.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ QUANG THƠM

- Ngày sinh: 26/11/1975

- Quê quán: Xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: HUỲNH THỊ HOÀI THU

- Ngày sinh: 26/12/1977

- Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh.

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN VĂN THUẬN

- Ngày sinh: 1947

- Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ:

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: PHAN VĂN THƯƠNG

- Ngày sinh: 30/12/1978

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Bí thư Thành ủy Cao Lãnh

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: ĐỖ THỊ THANH TRANG

- Ngày sinh: 31/3/1982

- Quê quán: Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: NGUYỄN HÙNG TRÁNG

- Ngày sinh: 26/11/1969

- Quê quán: Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: TRẦN QUỐC VINH

- Ngày sinh: 1985

- Quê quán: Phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ:

- Chương trình hành động

___________________________________________________________

- Đại biểu: LÊ THỊ PHI YẾN

- Ngày sinh: 01/4/1978

- Quê quán: Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ: Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

- Chương trình hành động