Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XII

Đại biểu Quốc Hội Đại biểu Quốc Hội

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XII

 

Họ và tên: Phan Thị Thu Hà

Tên thường gọi: Phan Thị Thu Hà

Ngày sinh: 4/4/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, cử nhân văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; Uỷ viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 15/6/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Kim Hồng

Tên thường gọi: Nguyễn Kim Hồng

Ngày sinh: 25/9/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật chuyên ngành điều tra tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 14/3/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Đỗ Văn Lực

Tên thường gọi: Đỗ Văn Lực

Ngày sinh: 10/10/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Thành, huyện Thanh Bình , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 2/1/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu cấp tỉnh

 

Họ và tên: Ngô Tự Nam

Tên thường gọi: Ngô Tự Nam

Ngày sinh: 27/9/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 18/8/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhơn

Tên thường gọi: Nguyễn Hoài Bảo

Ngày sinh: 4/4/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Hội, thị xã Vĩnh Long , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 6/2/1976

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Huỳnh Thị Hoài Thu

Tên thường gọi: Huỳnh Thị Hoài Thu

Ngày sinh: 26/12/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp; Uỷ viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 28/4/1998

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Võ Quốc Trung

Tên thường gọi: Võ Quốc Trung

Ngày sinh: 31/12/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 3/9/1970

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu cấp tỉnh

 

Họ và tên: Ngô Quang Xuân

Tên thường gọi: Ngô Quang Xuân

Ngày sinh: 1/1/1951

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngoại giao; Tiến sỹ danh dự của hệ Đại học Thuỵ Sỹ.

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban đối ngoại Quốc Hội - 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, tp Hà Nội

Ngày vào đảng: 15/6/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không