Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XI

Đại biểu Quốc Hội Đại biểu Quốc Hội

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XI

 

Họ và tên: Phan Thị Thu Hà

Tên thường gọi: Phan Thị Thu Hà

Ngày sinh: 4/4/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp;

Nơi làm việc: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Lê Minh Hoan

Tên thường gọi: Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/1/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Hòa An, huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Đoàn Văn Hồng

Tên thường gọi: Đoàn Hồng

Ngày sinh: 10/12/1951

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp

Nơi làm việc: Sở Y tế Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Trần Huỳnh Mến

Tên thường gọi: Trần Huỳnh Mến

Ngày sinh: 26/12/1956

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Vũ Đình Ngọc

Tên thường gọi: Vũ Đình Ngọc

Ngày sinh: 1/10/1951

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cử nhân

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhơn

Tên thường gọi: Nguyễn Hoài Bảo

Ngày sinh: 4/4/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Hội, thị xã Vĩnh Long , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Phạm Văn Trà

Tên thường gọi: Phạm Văn Trà

Ngày sinh: 19/8/1935

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ , Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Cao cấp quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,X,XI,XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Võ Quốc Trung

Tên thường gọi: Võ Quốc Trung

Ngày sinh: 31/12/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Sơn Tùng

Tên thường gọi: Nguyễn Sơn Tùng

Ngày sinh: 23/11/1949

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không