Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA IX

Đại biểu Quốc Hội Đại biểu Quốc Hội

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA IX

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Cang

Tên thường gọi: Nguyễn Trung Cang

Ngày sinh: 5/5/1939

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thị xã Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Phó tiến sĩ khoa học Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Trưởng ban khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VII,IX,IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Lê Minh Châu

Tên thường gọi: Lê Minh Châu

Ngày sinh: 15/7/1944

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh, huyện Thạnh Hưng , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hải (Sáu Hải)

Ngày sinh: 10/10/1946

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cao cấp lý luận chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thường vụ tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công an tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Sở Công an tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên ĐCS Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Tên thường gọi: Bảy Phong

Ngày sinh: 30/7/1929

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: HĐND tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII,IX,IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Lê Trung Sơn

Tên thường gọi: Lê Trung Sơn

Ngày sinh: 2/11/1937

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thiên Hộ, huyện Cái Bè , Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ,

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, Uỷ viên Uỷ ban Về các Vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên ĐCS Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VII,VIII,IX,IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Phan Minh Tánh

Tên thường gọi: Chín Đào

Ngày sinh: 12/2/1929

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Lợi, huyện Thới Bình , Minh Hải

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN, Trưởng ban dân vận Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nơi làm việc: Ban dân vận Trung ương Đảng

Là đảng viên: Đảng viên ĐCS Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VIII,IX,IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Phan Thị Tiến

Tên thường gọi: Phan Thị Tiến

Ngày sinh: 21/8/1950

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Thành, huyện Thanh Bình , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Đại học Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: UBND huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên ĐCS Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: IX

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không