Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VIII

Đại biểu Quốc Hội Đại biểu Quốc Hội

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VIII

 

Họ và tên: Trương Ngọc Hân

Tên thường gọi: Sáu Hân

Ngày sinh: 1/1/1950

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Bình Thạch, huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên dự khuyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Võ Thái Hòa

Tên thường gọi: Võ Thái Hòa

Ngày sinh: 1/1/1937

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công an tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Sở Công an tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VIII,VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hữu

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hữu

Ngày sinh: 1/1/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị trấn Hồng Ngự , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Tên thường gọi: Bảy Phong

Ngày sinh: 30/7/1929

Giới tính: Nam

Quê quán: Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VII,VIII,VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Mao Hồng Phước

Tên thường gọi: Mao Hồng Phước

Ngày sinh: 1/1/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Long, huyện Thanh Bình , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Sở Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Lê Trung Sơn

Tên thường gọi: Trung Kiên

Ngày sinh: 2/11/1937

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thiên Hộ, huyện Cái Bè , Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VII,VIII,VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Phan Minh Tánh

Tên thường gọi: Chín Đào

Ngày sinh: 12/2/1929

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Lợi, huyện Thới Bình , Minh Hải

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương

Nơi làm việc: Ban Dân vận Trung ương

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VIII,VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Linh mục Võ Thành Trinh

Tên thường gọi: Linh mục Võ Thành Trinh

Ngày sinh: 1/1/1916

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Quê quán: , Long Xuyên

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo yêu nước Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban đoàn kết công giáo yêu nước Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: V,VI,VII,VIII,VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Từ trần ngày 21-8-1991

 

Họ và tên: Lê Quang Viễn

Tên thường gọi: Bảy Viễn

Ngày sinh: 1/1/1928

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Dương, huyện Thanh Hưng , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VII,VIII,VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Thái Văn Vinh

Tên thường gọi: Thái Vinh

Ngày sinh: 1/1/1942

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Sông Bé

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên dự khuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Đồng Tháp; Ủy viên Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không