Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VII

Đại biểu Quốc Hội Đại biểu Quốc Hội

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VII

 

Họ và tên: Lý Văn Bẩm

Tên thường gọi: Lê Thu

Ngày sinh: 1/1/1932

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Xưởng cơ khí tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Xưởng cơ khí tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Cang

Tên thường gọi: Ba Cang

Ngày sinh: 5/5/1939

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thị xã Cao Lãnh , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Là Đảng viên Đảng cộng sản VN

Đại biểu Quốc hội khoá: VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Trần Khiêm Khánh

Tên thường gọi: Văn Hoàng

Ngày sinh: 1/1/1928

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Xí nghiệp bột Bích Chi, Đồng Tháp

Nơi làm việc: Xí nghiệp bột Bích Chi, Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Bùi Thanh Khiết

Tên thường gọi: Bùi Thanh Khiết

Ngày sinh: 1/1/1924

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Khoa học và Giáo dục Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Khoa học và Giáo dục Trung ương.

Đại biểu Quốc hội khoá: VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phong

Ngày sinh: 30/7/1929

Giới tính: Nam

Quê quán: Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên thường vụ BCH Đảng bộ Đảng CSVN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Trần Sâm

Tên thường gọi: Trần Sâm

Ngày sinh: 1/1/1918

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hải Lý, huyện Hải Lăng , Quảng Trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: III,V,VII,VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Lê Trung Sơn

Tên thường gọi: Trung Kiên

Ngày sinh: 2/11/1937

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thiên Hộ, Huyện Cái Bè , Tiền Giang

Nghề nghiệp, chức vụ : Bác sỹ, Uỷ viên Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Y tế, Bệnh viện trưởng Bệnh viện Đồng Tháp.

Nơi làm việc: Bệnh viện Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Linh Mục Võ Thành Trinh

Tên thường gọi: Linh Mục Võ Thành Trinh

Ngày sinh: 1/1/1916

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Quê quán: , Long Xuyên

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Liên lạc công giáo toàn quốc

Nơi làm việc: Ủy ban Liên lạc công giáo toàn quốc

Đại biểu Quốc hội khoá: V,VI,VII,VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Từ trần ngày 21-8-1991

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Trường

Ngày sinh: 1/1/1922

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VI,VII,VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Lê Quang Viễn

Tên thường gọi: Bảy Viễn

Ngày sinh: 1/1/1928

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tân Dương, huyện Thanh Hưng , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không