Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VI

Đại biểu Quốc Hội Đại biểu Quốc Hội

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VI

 

Họ và tên: Võ Thái Hòa

Tên thường gọi: Võ Thái Hòa

Ngày sinh: 1/1/1937

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Họ và tên: Lê Thị Huệ

Tên thường gọi: Lê Thị Huệ

Ngày sinh: 1/1/1930

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Sa Đéc

Nghề nghiệp, chức vụ : Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lựu

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lựu

Ngày sinh: 1/1/1909

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Sa Đéc

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Mặt trận miền Nam

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: IV,V,VI,VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Võ Văn Muốn

Tên thường gọi: Võ Văn Muốn (Võ Thành Trung)

Ngày sinh: 1/1/1940

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhượng

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Nhượng

Ngày sinh: 1/1/1913

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Lý Ngọc Thinh

Tên thường gọi: Lý Ngọc Thinh (Lý Xuân Trường)

Ngày sinh: 1/1/1927

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Sa Đéc

Nghề nghiệp, chức vụ : Tổng thư ký Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiệp

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Tiệp

Ngày sinh: 1/1/1945

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Sa Đéc , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó ban quản đốc Xưởng sửa chữa xe tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Xưởng sửa chữa xe tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Trinh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Trinh

Ngày sinh: 1/1/1920

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , TP Hồ Chí Minh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Hội nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Linh mục Võ Thành Trinh

Tên thường gọi: Linh mục Võ Thành Trinh

Ngày sinh: 1/1/1916

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Quê quán: , Long Xuyên

Nghề nghiệp, chức vụ : Linh mục, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Liên lạc toàn quốc những người công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo hiến pháp.

Đại biểu Quốc hội khoá: V,VI,VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Từ trần ngày 21-8-1991

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Trường

Ngày sinh: 1/1/1922

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: , Đồng Tháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Là đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: VI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không