Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Đại biểu Quốc Hội Đại biểu Quốc Hội

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

 

Họ và tên: Lê Quốc Phong

Tên thường gọi: Lê Quốc Phong

Ngày sinh: 3/5/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

Họ và tên: Lê Minh Hoan

Tên thường gọi: Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/01/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kiến trúc sư

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Nơi làm việc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày vào đảng: 28/07/1988

Nơi ứng cử: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIII, XIV

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2011-2016

 

Họ và tên: Phạm Văn Hòa

Tên thường gọi: Phạm Văn Hòa

Ngày sinh: 02/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 10/09/1982

Nơi ứng cử: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2011-2016 và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2011-2016

 

Họ và tên: Lê Vĩnh Tân

Tên thường gọi: Lê Vĩnh Tân

Ngày sinh: 02/07/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nơi làm việc: Bộ Nội vụ

Ngày vào đảng: 13/01/1980

Nơi ứng cử:Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách:

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 1994-1999; 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hoa

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Mai Hoa

Ngày sinh: 22/04/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/09/1988

Nơi ứng cử: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân:

 

Họ và tên: Trần Văn Cường

Tên thường gọi: Trần Văn Cường

Ngày sinh: 10/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn, cao cấp quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 25/05/1986

Nơi ứng cử: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2006-2011

 

Họ và tên: Trần Trí Quang

Tên thường gọi: Trần Trí Quang

Ngày sinh: 10/07/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học giao thông vận tải Hà Nội chuyên ngành cầu hầm

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 08/07/2005

Nơi ứng cử: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

 

Họ và tên: Huỳnh Minh Tuấn

Tên thường gọi: Huỳnh Minh Tuấn

Ngày sinh: 10/10/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 26/07/2004

Nơi ứng cử: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

 

Họ và tên: Ngô Hồng Chiều

Tên thường gọi: Ngô Hồng Chiều

Ngày sinh: 25/07/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Vật giá

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Nơi làm việc: Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 15/04/1987

Nơi ứng cử: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV