Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Hoạt động của đại biểu

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tân Hồng

Ngày 19/03, ông Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Tân Hồng.

Ông Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra, ông Trần Văn Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tân Hồng; đồng thời lưu ý Ủy ban bầu cử huyện, cấp xã cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền tiến tới bầu cử, gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về công tác nhân sự phải chọn lựa người ứng cử đảm bảo chất lượng, đủ năng lực để nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ mới; tăng cường công tác kiểm tra cấp cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công tác bầu diễn ra đúng quy định.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử huyện Tân Hồng, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương được tiến hành các bước theo đúng luật quy định. Hội đồng nhân dân cấp huyện sẽ có 30 đại biểu được bầu trong tổng số từ 55 ứng cử viên, với cơ cấu gồm: Nữ chiếm tỷ lệ 36,36 %; ứng cử viên là người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 12,73 %; đại biểu dưới 40 tuổi là 18,18 %, đại biểu tái cử 36,66 %.

Về đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, nhiệm kỳ mới có 424 người. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 36,15 %, ngoài đảng 15,72 %, dưới 40 tuổi 28,16 % và tái cử  34,74 %.

Ngoài ra, huyện Tân Hồng cũng đã thành lập xong 19 đơn vị bầu cử cấp huyện và 58 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn, với tổng số 76 khu vực bỏ phiếu.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)