Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phát huy vai trò của đại biểu trẻ

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Phát huy vai trò của đại biểu trẻ

Năng động, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, ngại khổ, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội đã ghi nhận nhiều dấu ấn của các đại biểu trẻ, đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của Quốc hội.

Trải qua 14 nhiệm kỳ của Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trẻ dưới 40 tuổi đạt trung bình khoảng 15%. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, để số lượng và chất lượng đại biểu trẻ được nâng cao, cần có chính sách, cơ chế nào để thu hút, trọng dụng nhiều hơn nữa những người trẻ có đủ đức và tài tham gia vào cơ quan dân cử. Chúng tôi mời tới trường quay ông Lê Quốc Phong, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam để trò chuyện về nội dung phát huy vai trò của đại biểu trẻ.

 

(Nguồn: quochoitv.vn)