Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cử tri Đồng Tháp kiến nghị xem xét, sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy

Chi tiết bài viết Tin tức

Cử tri Đồng Tháp kiến nghị xem xét, sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Công an xem xét, sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy theo hướng cần có chế tài xử lý hình sự đối với hành vi sử dụng ma túy trái phép nhiều lần, đã cai nghiện nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện; không tự giác khai báo; trốn tránh chấp hành quyết định cai nghiện; tổ chức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; các hành vi chống đối người thi hành công vụ, gây rối an ninh, trật tự, phá hoạt tài sản của cá nhân và Nhà nước tại cơ sở cai nghiện để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Công an nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 của Ban Dân nguyện. Theo đó, cử tri kiến nghị Bộ Công an sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy theo hướng cần có chế tài xử lý hình sự đối với hành vi sử dụng ma túy trái phép nhiều lần, đã cai nghiện nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện.

Về vấn đề trên, Bộ Công an có Công văn số 1528/BCA-V01 ngày 20/5/2021 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nêu rõ: Hành vi của người sử sụng trái phép chất ma túy mà tổ chức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chống người thi hành công vụ; gây rối anh ninh, trật tự; phá hoại tài sản của cá nhân và Nhà nước tại cơ sở cai nghiện tùy tính chất, mức độ, hậu quả… có thể bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về các tội danh tương ứng như tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256), tội cưỡng bức người khac sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 257), lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 258), tội chống người thi hành công vụ (Điều 330), tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318), tội hủy hoại tài sản (Điều 178)…

Riêng chế tài xử lý hình sự hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trước đây được quy định tại Điều 199 Bộ luật Hình sự năm 1999 (tội sử dụng trái phép chất ma túy), tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) không còn quy định tội danh này. Vì vậy, hiện nay việc xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan như sử dụng ma túy trái phép nhiều lần, đã cai nghiện nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện, không tự giác khai báo, trốn tránh chấp hành quyết định cai nghiện… áp dụng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính, không thể hình sự hóa.

Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) ngày 30/3/2021, trong đó bổ sung Chương IV “Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời sửa đổi toàn diện Chương V “Cai nghiện ma túy” và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020. Các Luật này khi có hiệu lực cùng với quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành sẽ góp phần cụ thể hóa các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng răn đe nghiêm khắc hơn, bảo đảm nghiêm minh của pháp luật.

Khải Hân