Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null 80% người khuyết tật ở Đồng Tháp được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

80% người khuyết tật ở Đồng Tháp được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu đến năm 2030, 80% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm…

Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp còn đề ra mục tiêu hỗ trợ cho 90% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định; 100% công trình xây mới và 50% công trình cũ là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao, nhà chung cư xây mới bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

Để thực hiện các mục tiêu trên, nhiều nội dung quan trọng được đề ra, đáng chú ý là các chính sách xã hội đối với người khuyết tật như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.

UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu giai đoạn 2021 - 2030 hỗ trợ cho 90% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục.

Đồng thời tổ chức xét duyệt, chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, kịp thời và không để sót đối tượng. Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật phù hợp với từng giai đoạn.

Người khuyết tật đặc biệt nặng không tự lo được cuộc sống tại cộng đồng có nhu cầu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh được tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc; phối hợp với chính quyền địa phương đưa người khuyết tật đã hồi phục sức khoẻ, tự nguyện xin về sống tại gia đình và hỗ trợ tạo điều kiện để người khuyết tật ổn định cuộc sống.

Chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm trợ giúp để nâng cao đời sống cho người khuyết tật ngày càng tốt hơn.

(Nguồn: Báo Dân sinh)