Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đại biểu HDND Đại biểu HĐND

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1

 

 

 

- Họ và tên: TRẦN THANH BÌNH

- Họ và tên thường dùng: THƯỢNG TỌA THÍCH TĨNH TRIỆT

- Ngày sinh: 14/01/1967

- Quê quán: Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;     Tôn giáo: Phật giáo Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hoằng pháp (Phật giáo Việt Nam).

- Chức vụ: Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp/Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Chùa Phước Long, ấp Tân Thanh, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ: 2004 - 2011, 2011 - 2016, 2016 - 2021.

2

 

- Họ và tên: ĐOÀN TẤN BỬU

- Ngày sinh: 12/12/1964

- Quê quán: Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa II - Quản lý Y tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3

 

 

 

- Họ và tên: PHẠM VĂN CHUẨN

- Ngày sinh: 10/08/1970

- Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;    Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sĩ Khoa học Chính trị chuyên ngành Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Thành uỷ Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021.

4

 

 

 

- Họ và tên: LÊ THÀNH CÔNG

- Ngày sinh: 23/3/1964

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế học

- Trình độ chính trị: Cử nhân

 - Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

- Nơi công tác: Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

5

- Họ và tên: VÕ HOÀNG CƯƠNG

- Ngày sinh: 25/12/1970

- Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung.

- Nơi công tác: Huyện ủy Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

6

 

 

 

- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ DIỆP

- Ngày sinh: 06/5/1970

- Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò

- Nơi công tác: Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ: 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2016 - 2021.

7

 

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

- Ngày sinh: 07/6/1970

- Quê quán: Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Đại học Chính trị học chuyên ngành công tác tư tưởng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười.

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu Hội đồng nhân huyện Tháp Mười khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

8

 

 

- Họ và tên: PHẠM TẤN ĐẠT

- Ngày sinh: 12/10/1975

- Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự.

- Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9

 

 

 

- Họ và tên: TRẦN VĂN ĐOÀN

- Ngày sinh: 01/01/1967

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Cảnh sát nhân dân.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Công an tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10

 

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU ĐỨC

- Ngày sinh: 20/02/1966

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xã hội học.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ khi ứng cử: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Pháp chế

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Quốc hội khoá XIII

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021-2026

11

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ

- Ngày sinh: 05/10/1972

- Quê quán: Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung

- Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

12

 

- Họ và tên: NGUYỄN CHÍ HẢI

- Ngày sinh: 30/6/1984

- Quê quán: Xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.

13

 

 

 

- Họ và tên: PHAN VĂN HỢP

- Ngày sinh: 10/07/1969

- Quê quán: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14

 

 

 

- Họ và tên: LÊ MINH HÙNG

- Ngày sinh: 12/7/1965

- Quê quán: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chế biến và bảo quản nông sản, Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

15

 

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG

- Ngày sinh: 20/10/1964

- Quê quán: Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Giáo dục phổ thông: 12/12

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi

- Nơi công tác: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đông, nhiệm kỳ 1999 - 2004, nhiệm kỳ 2004 - 2011, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

16

 

 

 

- Họ và tên: TÔ HOÀNG KHƯƠNG

- Ngày sinh: 20/7/1976

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ khi ứng cử: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021-2026

17

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN KÝ

- Ngày sinh: 01/01/1950

- Quê quán: Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Công giáo

- Trình độ: Giáo dục phổ thông 12/12

- Chức vụ: Linh mục chánh xứ, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

- Nơi công tác: Nhà thờ Fatima, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

18

 

 

- Họ và tên: KIỀU THẾ LÂM

- Ngày sinh: 07/5/1966

- Quê quán: Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ khi ứng cử: Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Chức vụ hiện nay: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021-2026

19

 

 

 

- Họ và tên: TRẦN TẤN LỰC

- Họ và tên thường dùng: TRẦN TẤN SĨ

- Ngày sinh: 10/10/1971

- Quê quán: Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sáng tác âm nhạc, Thạc sĩ âm nhạc, chuyên ngành sáng tác

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.

- Nơi công tác: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.

20

 

- Họ và tên: BÙI NGUYỄN TUYẾT MINH

- Ngày sinh: 09/8/1988

- Quê quán: xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa Dân tộc thiểu số

 - Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Hồng

- Nơi công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Hồng

21

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH

- Ngày sinh: 01/01/1972

- Quê quán: Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng, chuyên ngành quản lý Biên giới

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Đại tá, Phó Chính ủy

- Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp

22

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN VŨ MINH

- Ngày sinh: 19/9/1983

- Quê quán: Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học; Cử nhân Quản trị Kinh doanh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Tháp Mười.

- Nơi công tác: Huyện uỷ Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

23

 

- Họ và tên: PHAN HOÀNG NAM

- Ngày sinh: 10/5/1957

- Quê quán: Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học quân sự

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp.

- Nơi công tác: Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp.

24

 

 

 

- Họ và tên: ĐOÀN DUY THÙY NGẠN

- Ngày sinh: 19/7/1979

- Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Chính trị, Thạc sĩ Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ khi ứng cử: Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội

- Nơi công tác: Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016 (nay thành phố Hồng Ngự); Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự, nhiệm kỳ: 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ: 2011 - 2016, 2016 - 2021.

25

 

 

 

- Họ và tên: PHẠM THIỆN NGHĨA

- Ngày sinh: 27/12/1966

- Quê quán: Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Thương nghiệp, Đại học xây dựng Đảng chính quyền nhà nước, Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban cán sự Đảng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

26

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ HỒNG NHUNG

- Họ và tên thường dùng: VÕ THỊ THANH TRÚC

- Ngày sinh: 03/9/1978

- Quê quán: Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021.

27

 

 

 

- Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG

- Ngày sinh: 03/5/1978

- Quê quán: Phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Sinh học, Thạc sĩ Hoá Sinh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp khoá XV.

- Nơi công tác: Tỉnh uỷ Đồng Tháp

- Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV

28

 

 

 

- Họ và tên: LÊ THỊ HUYỀN PHONG

- Ngày sinh: 01/12/1980

- Quê quán: Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán, Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đỗ Công Tường, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Trường Trung học phổ thông Đỗ Công Tường, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

29

 

- Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG

- Ngày sinh: 28/6/1987

- Quê quán: Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc

- Nơi công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

30

 

- Họ và tên: TRỊNH HOÀNG PHONG

- Ngày sinh: 10/10/1973

- Quê quán: Xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Đại tá, Chính ủy

- Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

31

 

- Họ và tên: TRẦN HỮU PHƯỚC

- Ngày sinh: 01/ 01/1970

- Quê quán: Xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam xã Hoà Long

- Nơi công tác: Hội Cựu Chiến binh Việt Nam xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

32

 

 

- Họ Và Tên: TRẦN TRÍ QUANG

- Ngày Sinh: 10/7/1977

- Quê Quán: Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

- Dân Tộc: Kinh;   Tôn Giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật công trình, Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy Viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

- Nơi công tác: Thành ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

33

 

- Họ và tên: ĐỖ HỒNG QUÂN

- Ngày sinh: 20/10/1988

- Quê quán: Xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Khối các cơ quan Đoàn thể Huyện

- Nơi công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

34

 

- Họ và tên: NGUYỄN TRẦN QUYẾT

- Ngày sinh: 19/9/1990

- Quê quán: Phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Hồng Ngự

- Nơi công tác: Thành đoàn thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

35

 

- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG RIN

- Ngày sinh: 01/01/1987

- Quê quán: Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Lãnh

- Nơi công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Nghĩa, nhiệm kỳ 2016 - 2021

36

 

- Họ và tên: MAI VĂN SIÊNG

- Ngày sinh: 15/11/1969

- Quê quán: Xã Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp, Thạc sỹ Xây dựng công trình đặc biệt

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng

- Nơi công tác: : Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

37

 

- Họ và tên: ĐOÀN HỒNG SƠN

- Ngày sinh: 19/6/1960

- Quê quán: Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Lấp Vò

- Nơi công tác: Hội Cựu Chiến binh huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

38

 

- Họ và tên: HUỲNH THANH SƠN

- Ngày sinh: 20/7/1970

- Quê quán: Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện - Điện tử

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tam Nông

- Nơi công tác: Huyện uỷ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

39

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÂM

- Ngày sinh: 15/11/1972

- Quê quán: Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ khi ứng cử: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan chuyên môn thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Tỉnh

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

40

 

 

- Họ và tên: VÕ THỊ MỸ TÂY

- Ngày sinh: 01/7/1975

- Quê quán: Phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Đông phương học; Thạc sỹ Khoa học- Giáo dục

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2016-2021

41

 

- Họ và tên: LÊ VĂN THANH

- Ngày sinh: 01/01/1975

- Quê quán: Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Luật

- Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - Hành chính

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành

- Nơi công tác: Hội Nông dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã An Hiệp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

42

 

- Họ và tên: PHÙNG CÔNG THANH

- Ngày sinh: 12/12/1971

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Hội Nông dân Việt Nam huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021.

43

 

 

- Họ và tên: PHAN VĂN THẮNG

- Ngày sinh: 25/12/1967

- Quê quán: Xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị học, ngành Quản lý xã hội, Thạc sĩ Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, X

- Nơi công tác: Tỉnh uỷ Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021-2026

44

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN THI

- Ngày sinh: 12/10/1964

- Quê quán: Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ :Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh khóa IX

- Nơi công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

45

 

- Họ và tên: LÊ CHÍ THIỆN

- Ngày sinh: 26/02/1977

- Quê quán: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh

- Nơi công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

46

 

- Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

- Ngày sinh: 04/7/1978

- Quê quán: Xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Cơ khí, Tiến sĩ Quản lý, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Nơi công tác: : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

47

 

 

- Họ và tên: HUỲNH KIM THUẦN

- Ngày sinh: 09/01/1968

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Lãnh

- Nơi công tác: Hội Nông dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

48

 

- Họ và tên: NGUYỄN LÂM THÁI THUẬN

- Ngày sinh: 31/3/1969

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Quản lý y tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

- Nơi công tác: Sở Y tế Đồng Tháp

49

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUẬN

- Ngày sinh: 01/01/1947

- Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Phật Giáo Hòa Hảo

- Trình độ: Giáo dục phổ thông 12/12

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo - Trưởng ban, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo

- Nơi công tác: Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: Chùa Bửu Long Tự, ấp 3, xã An Hòa, Tam Nông, Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ: 2004 - 2011, 2011 - 2016, 2016 - 2021

50

 

- Họ và tên: TÔ MINH THUẬN

- Ngày sinh: 27/4/1982

- Quê quán: Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ khi ứng cử: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND Tỉnh

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

51

 

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN THANH THUÝ

- Ngày sinh: 11/05/1976

- Quê quán: Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ khi ứng cử: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND Tỉnh

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu HĐND huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021

52

 

 

- Họ và tên: HUỲNH MINH THỨC

- Ngày sinh: 20/02/1986

- Quê quán: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

- Nơi công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp

53

 

 

- Họ và tên: PHAN VĂN THƯƠNG

- Ngày sinh: 30/12/1978

- Quê quán: Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, chuyên ngành Luật Thương mại; Thạc sĩ, chuyên ngành Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021-2026

- Nơi công tác: Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

54

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

- Ngày sinh: 07/07/1983

- Quê quán: Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lai Vung

- Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu HĐND huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2016 - 2021

55

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN HÙNG TRÁNG

- Ngày sinh: 26/11/1969

- Quê quán: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Huyện uỷ Hồng Ngự

- Nơi công tác: Huyện uỷ Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016 (nay thành phố Hồng Ngự); Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

56

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

- Ngày sinh: 18/9/1979

- Quê quán: Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí, Thạc sĩ Khoa học Chính trị

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh

- Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011; Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016, 2016 - 2021.

57

 

- Họ và tên: CAO THANH XUÂN

- Ngày sinh: 28/12/1976

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính, Đại học Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Bình

- Nơi công tác: Huyện ủy Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

58

 

 

- Họ và tên: LÊ THỊ PHI YẾN

- Ngày sinh: 01/4/1978

- Quê quán: Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sĩ Khoa học chính trị chuyên ngành Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành

- Nơi công tác: Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ: 2011 - 2016, 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021.