Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phát biểu của đại biểu Phạm Văn Hòa về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Phát biểu của đại biểu Phạm Văn Hòa về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 24/7 Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, sau đó đại biểu thảo luận ở Tổ về nội dung này. Đại biểu Phạm Văn Hòa đã có ý kiến phát biểu.