Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Theo chương trình Kỳ họp thứ nhất, chiều 24/7 Quốc hội thảo luận ở Tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa có ý kiến phát biểu.