Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Khuyến khích các hộ dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Chi tiết bài viết Tin tức

Khuyến khích các hộ dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Nhằm đáp ứng tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, cử tri tiếp tục kiến nghị nâng định mức sử dụng điện sinh hoạt hộ gia đình từ trên 100kw/tháng trở lên mới tính điện vượt khung.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng din ra đng thời, việc lưu trữ điện năng có chi phí lớn và tốn kém. Khi huy động các nhà máy đin phát đin, v nguyên tc ngành điện sẽ huy động các nhà máy điện có giá rẻ phát điện trước, nhà máy điện có giá đắt hơn phát điện sau cho đến khi đáp ứng đủ nhu cu sử dụng điện của khách hàng. Với đặc điểm này, nhm khụyến khích s dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hiện nay rất nhiều nước trên thế gii đều áp dụng giá điện theo các bậc và giá điện của bậc sau cũng cao hơn so với bậc thang đầu tương tự như Việt Nam.

Việc áp dụng giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo các bậc phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân vi giá điện các bậc tăng dn nhm khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm là phù hợp với kinh nghiệm áp dụng của các nước trên thế giới. Thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu qu

Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuê tư vấn có kinh nghiệm nghiên cứu, cập nhật số liệu, hoàn thiện các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trong đó có nội dung đánh giá việc thực hiện biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt và các phương án đ xuất cải tiến các bậc giá sinh hoạt phù hp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện. Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch COVID-19 và tình hình kinh tế năm 2021, B Công thương sẽ chỉ đạo EVN và tư vấn hoàn thiện các phương án và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan có liên quan trước khi báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.

Nguồn: 6793/BCT-KH

Huỳnh Hoa