Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cử tri kiến nghị chuyển diện tích đất tại Khu di tích Gò Tháp ra khỏi danh mục đất rừng đặc dụng

Chi tiết bài viết Tin tức

Cử tri kiến nghị chuyển diện tích đất tại Khu di tích Gò Tháp ra khỏi danh mục đất rừng đặc dụng

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị đưa toàn bộ diện tích đất tại Khu di tích Gò Tháp ra khỏi danh mục đất rừng đặc dụng để tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, phát huy các giá trị di tích và phục vụ phát triển du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản trả lời.

Khu di tích Gò Tháp được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch chuyển tiếp trong hệ thống rừng đặc dụng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 với diện tích 289,69 ha.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang triển khai xây dựng quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nội dung đưa toàn bộ diện tích đất tại Khu di tích Gò Tháp ra khỏi đất quy hoạch rừng đặc dụng, đồng bộ giữa Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia với các quy hoạch khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ tiêu chí phân loại rừng, rà soát điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh đề xuất tích hợp vào quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021­2030; trên cơ sở đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: 7834/BNN-TCLN

Huỳnh Hoa