Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến

Chi tiết bài viết Tin tức

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến

Đại dịch Covid -19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn tới các hoạt động của xã hội, trong đó có hoạt động của ngành giáo dục. Một số địa phương phải triển khai dạy học trực tuyến, qua truyền hình. Tuy nhiên, vào thời gian đầu, việc triển khai hình thức này với điều kiện hà tầng kỹ thuật tự phát, chưa đồng bộ… đã tác động không nhỏ đến hiệu quả việc dạy và học.

Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến, giải pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh khi tổ chức học tập trung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả li cụ thể như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến đông thời ứng phó linh hoạt, phù hợp tình hình dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, tạo hành lang pháp lý với mục đích hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phô thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chât lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục. Cùng với đó, phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”; ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, chỉ đạo toàn ngành Giáo dục linh hoạt, đa dạng các phương pháp, hình tổ chức dạy học, chủ động các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục và điệu kiện thực tế của học sinh, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa tố chức hoàn thành nhiệm vụ năm học và ban hành một số văn bản hướng dẫn khác v.v…

Ngoài ra, Bộ cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, chung tay cùng ngành Giáo dục ứng phó hiệu quả với tác động tiêu cực của dịch.

Để đảm bảo các yêu cầu cho học sinh và giáo viên có thể quay trở lại trường học một cách an toàn trong điều kiện bình thường mới, Bộ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào đạo chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch Covid-19 còn ảnh hưởng lâu dài, bảo đảm an toàn trường học và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế cập nhật, bổ sung hướng dẫn, quy định, sổ tay công tác phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục; kiện toàn hệ thống y tế trường học đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và đang nỗ lực triển khai chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em 12-17 tuổi.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giám sát và tổ chức đánh giá tính hiệu quả, có phương án xử lý kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dạy, người học và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp giáo dục.

Nguồn: 6067/BDĐT-GDTH

Huỳnh Hoa