Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ngân hàng Nhà nước Việt Nam miễn, giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam miễn, giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm triển khai chính sách miễn, giảm lãi suất đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu thiệt hại bởi dịch Covid-19 thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, trong đó có chính sách miễn, giảm lãi suất.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quỵết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, 16 ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay trên tổng dư nợ hiện hữu áp dụng từ 15/7/2021 đến hết năm 2021. Riêng 04 ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục cam kết dành thêm 4.000 tỷ đồng để giảm lãi suất, giảm 100% phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Nhờ đó, mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 1%/năm trong năm 2020 và 11 tháng đầu năm 2021 giảm thêm 0,81%/năm. Tổng số tiền lãi tổ chức tín dụng đã miễn, giảm, hạ cho khách hàng gần 34.900 tỷ đồng

Ngoài ra, để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách, theo đó thực hiện giảm 10% so với lãi suất cho vay đang áp dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, áp dụng đối với các món vay còn dư nợ trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đã và đang triển khai có hiệu quả; chỉ đạo các tổ chức tín dụng cố gắng tiết giảm chi phí hoạt động để tiếp tục giảm lãi suất; tiếp tục rà soát cơ chế, thủ tục cho vay phù hợp hơn với thực tiễn thị trường và tình hình mới, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống để hỗ trợ các doanh nghiệp được vay vốn ngân hàng thuận lợi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn: 9191/NHNN-VP

Huỳnh Hoa