Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đầu tư phát triển công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Chi tiết bài viết Tin tức

Đầu tư phát triển công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế chính sách đầu tư phát triển công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; có chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để đầu tư kho lạnh.

Vấn đề này, Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng có văn bản trả lời như sau:

Việc đu tư khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh đã và đang được các địa phương đưa vào quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành một số chính sách phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn các địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội và tạo điều kiện cho người dân nơi đây có việc làm ổn định cuộc sống, cụ thể như chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển khu công nghiệp, Nghị định s 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ có quy định cụ thể những loại hình khu công nghiệp nào thuộc đi tượng ưu tiên hỗ trợ. Đồng thời, Chính phủ đang xây dựng dự thảo sửa đi Nghị đinh số 82/2018/NĐ-CP về quản lý phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp trong đó làm rõ hơn các loại hình khu công nghiệp được ưu tiên hỗ trợ.

Trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có định hướng phát trin công nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Về chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để đầu tư kho lạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến nghị Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn, thuê đất, mặt bằng..., tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kho lạnh, nhằm hoàn thiện hệ thống hậu cần logistics. Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: hỗ trợ về lãi suất cho vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp, giãn thời gian nộp các thuế, phí trong năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”, các bộ, cơ quan Trung ương tiếp tục đề xuất các giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh trong năm 2022. Địa phương cần chủ động phối hợp, đề xuất với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước xác định các chính sách ưu đãi về thuế, ưu đãi về lãi suất cho vay, danh mục được vay ưu đãi, hoãn nợ, giãn nợ cho các doanh nghiệp đang ngừng hoạt động hoặc gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 để đảm bảo giải quyết được những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đồng thời, ch động xây dựng chính sách, cân đối nguồn lực địa phương để thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Huỳnh Hoa