Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong quản lý đất công

Trang chủ Tin tức

Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong quản lý đất công

Sáng 04/7, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị chất vấn về kết quả thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Phan Văn Thắng chủ trì.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến điều hành hội nghị chất vấn

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến cho biết đây là hoạt động tái giám sát, nhằm đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 329/TB-HĐND ngày 31/10/2019 của Thường trực HĐND Tỉnh về tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng nhà, đất công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Thông qua hội nghị này, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý, sử dụng đất công và có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc kịp thời xử lý đối với các công trình dự án đã giao đất cho nhà đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Thanh Phương nêu rõ, thời gian qua Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, chặt chẽ và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để đưa vào khai thác, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiệm công tác thiết lập hồ sơ quản lý ranh giới, mốc giới các khu đất bãi bồi đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đại biểu Tô Hoàng Khương: Thực trạng hiện nay còn nhiều quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt
và công bố quy hoạch nhưng chậm triển khai thực hiện, đề nghị cho biết tiến độ triển khai thực hiện các dự án

Tại hội nghị, có 22 lượt ý kiến, các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo UBND Tỉnh, các sở, ngành liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác quản lý, khai thác đất bãi bồi; công tác quản lý, khai thác quỹ đất công, nhà công; các dự án chậm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Điển hình như: có bao nhiêu quy hoạch được duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện; trên địa bàn tỉnh hiện còn bao nhiêu dự án quy hoạch treo; tiến độ triển khai thực hiện các dự án khi kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố quy hoạch nhưng chậm triển khai thực hiện; nguyên nhân chưa xử lý được các tồn tại, vướng mắc đối với từng khu đất bãi bồi; tiến độ triển khai xử lý và giải pháp hiệu quả để xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc đối với 02 khu nhà ở công vụ (của Sở Văn hóa – Thông tin và Trường đại học Đồng Tháp); nguyên nhân chậm triển khai thực hiện các dự án khách sạn, trung tâm thương mại, cụm công nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn trả lời chất vấn của đại biểu

Trước những băn khoăn, thắc mắc của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các sở có liên quan trả lời khá đầy đủ, cung cấp thêm thông tin, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu đặt câu hỏi, cùng với đó đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục. Phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thẳng thắn nhận trách nhiệm, đồng thời, khẳng định UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương khắc phục, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Phan Văn Thắng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Phan Văn Thắng yêu cầu UBND Tỉnh, các địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm quản lý, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong quản lý đất công. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung về quản lý và sử dụng nhà, đất công trên địa bàn tỉnh theo Thông báo kết luận số 329/TB-HĐND; tiếp tục đầu tư tạo ra quỹ đất công và nuôi dưỡng nguồn thu.

Bên cạnh đó, có phương án, lộ trình chỉ đạo thực hiện có hiệu quả từng nội dung; đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án xác lập các khu đất công và giao về UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch sử dụng để sớm đưa đất vào đấu giá, kêu gọi đầu tư nhằm khai thác sử dụng đất hiệu quả. UBND Tỉnh rà soát đánh giá, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Sớm giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc kéo dài đối với các khu đất bãi bồi, khu nhà ở công vụ, các dự án chậm triển khai thực hiện đã được đại biểu quan tâm và đặt vấn đề.

Khải Hân