Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 18/11, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến chúc mừng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh

Cùng tham gia có bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trong tỉnh nhân ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và những đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc các cấp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.

Ông Lê Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, đồng thời khẳng định Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng nhân nhân dân Tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

PVN