Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sở Công thương trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Vĩnh Luận liên quan đến các CCN trên địa bàn tỉnh

Chi tiết bài viết Chất vấn, trả lời chất vấn

Sở Công thương trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Vĩnh Luận liên quan đến các CCN trên địa bàn tỉnh

Tại kỳ họp thứ mười ba, đại biểu Nguyễn Vĩnh Luận, đơn vị huyện Lai Vung chất vấn Giám đốc Sở Công thương về công tác quy hoạch và xây dựng các cụm công nghiệp; vấn đề thu phí các cụm công nghiệp v.v….

Vấn đề này được Giám đốc Sở Công thương trả lời tại Công văn số 38/SCT-QLCN, ngày 08/01/2019

>>> Xem nội dung trả lời tại đây