Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null UBND Tỉnh trả lời chất vấn đại biểu Mai Minh Chiến nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án của Công ty CP TM XNK Thập Nhất Phong (Auto)

Chi tiết bài viết Chất vấn, trả lời chất vấn

UBND Tỉnh trả lời chất vấn đại biểu Mai Minh Chiến nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án của Công ty CP TM XNK Thập Nhất Phong (Auto)

Tại kỳ họp thứ mười ba, đại biểu Mai Minh Chiến, đơn vị huyện Tân Hồng chất vấn UBND Tỉnh về tiến độ thực hiện dự án Trung tâm phức hợp thương mại - khách sạn tại phường 2, TP.Cao Lãnh của Công ty CP TM XNK Thập Nhất Phong (Auto).

Vấn đề này được Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng trả lời tại Công văn số 51/UBND-KT, ngày 30/01/2020

>>> Mời quý vị xem nội dung trả lời tại đây