Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn đại biểu Bùi Thanh Dũng tại kỳ họp thứ mười ba

Chi tiết bài viết Chất vấn, trả lời chất vấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn đại biểu Bùi Thanh Dũng tại kỳ họp thứ mười ba

Tại kỳ họp thứ mười ba, đại biểu Bùi Thanh Dũng, đơn vị huyện Thanh Bình chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về định hướng và giải pháp để thu hút, kêu gọi nhiều nhà đầu tư, đầu tư vào Đồng Tháp trong thời gian tới.

Vấn đề này được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 106/SKHĐT-HTĐT, ngày 14/01/2019

>>> Xem nội dung trả lời tại đây