Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Công thương trả lời chất vấn ĐBQH Phạm Văn Hòa về xuất khẩu nông, thủy sản

Chi tiết bài viết Chất vấn, trả lời chất vấn

Bộ Công thương trả lời chất vấn ĐBQH Phạm Văn Hòa về xuất khẩu nông, thủy sản

Ngày 07/12/2020 Bộ Công thương ban hành Công văn số 9388/BCT-XNK trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp về xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản.

Đại biểu Phạm Văn Hòa chất vấn “Trước đây có chất vấn Bộ trưởng về các mặt hàng nông thủy sản, xuất khẩu của nước ta rất khó khăn, do tiếp cận thị trường không rõ ràng, nhất là thị trường khó tính ở các nước Tây Âu, Hoa Kỳ về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều mặt hàng chưa xây dựng được thương hiệu riêng, mang tính bền vững. Đến nay, mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng đạt kỳ vọng chưa mong đợi của bà con. Hướng tới Bộ trưởng có giải pháp gì tích cực hơn để nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường khó tính thuận lợi, dễ dàng”.

Vấn đề này, được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn bằng văn bản như sau:

>> Mời xem nội dung chi tiết Công văn 9388/BCT-XNK