Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sở VHTTDL trả lời chất vấn đại biểu Kiều Thế Lâm liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

Chi tiết bài viết Chất vấn, trả lời chất vấn

Sở VHTTDL trả lời chất vấn đại biểu Kiều Thế Lâm liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

Tại kỳ họp thứ mười ba, đại biểu Kiều Thế Lâm, đơn vị huyện Cao Lãnh chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND còn hạn chế? Trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, tuyên truyền để thúc đẩy thực hiện Nghị quyết này như thế nào? Trong thời gan tới, Giám đốcnhững giải pháp, đề xuất gì để người dân tiếp cận được chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết này nhiều hơn?

Vấn đề này được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại Công văn số 45/SVHTTDL-QLDL, ngày 09/01/2019

>>> Mời quý vị xem nội dung trả lời tại đây