Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đại biểu Hà Thị Nga phát biểu ở tổ về Dự án Luật: Thanh tra (sửa đổi); Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Đại biểu Hà Thị Nga phát biểu ở tổ về Dự án Luật: Thanh tra (sửa đổi); Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)