Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phát biểu của đại biểu Hà Thị Nga về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Phát biểu của đại biểu Hà Thị Nga về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Chiều 22.7, thảo luận tại Tổ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Đại biểu Hà Thị Nga - Đoàn Đồng Tháp đã phát biểu ý kiến về nội dung này.