Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời chất vấn đại biểu tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Nam, Đăk Nông, Long An

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời chất vấn đại biểu tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Nam, Đăk Nông, Long An