Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Chi tiết bài viết Đại biểu với cử tri

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế