Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phát huy vai trò cựu chiến binh ở cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát huy vai trò cựu chiến binh ở cơ sở

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) Tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2022 vào chiều 16/6, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cấp Hội đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là các công trình phần việc thiết thực, quan tâm chăm lo đời sống hội viên nhất là chương trình xóa nhà tạm. Từ đó đã góp phần ổn định, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, hội viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến lưu ý Hội CCB thường xuyên sâu sát cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nòng cốt; quan tâm theo dõi tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, chủ động phản ánh với cấp ủy, chính quyền những vấn đề bức xúc và nguyện vọng của hội viên, của nhân dân. Duy trì công tác chăm lo đời sống cho hội viên, quan tâm giúp đỡ cho CCB nghèo, cận nghèo, khó khăn trong việc vay vốn, tìm việc làm; vận động giới thiệu con, em CCB, Cựu quân nhân, nhân dân có điều kiện đi lao động có thời hạn ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Hội viên về mục đích, ý nghĩa, của Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 - đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên. Động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình hình tư tưởng hội viên CCB ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương, kinh tế phục hồi và từng bước phát triển. Thực hiện tốt các chủ trương chính sách về an sinh xã hội việc chăm lo cho gia đình chính sách người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Thường trực Hội đã chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội CCB cơ sở, Đại hội điểm cấp huyện đạt kết quả tốt, hoàn chỉnh văn kiện, đề án nhân sự trình Tỉnh ủy cho chủ trương tổ chức Đại hội. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Ngọc Yến