Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Trao “cơ chế đặc thù” cho 4 địa phương là hướng đi đúng, đủ căn cứ chính trị và thực tiễn

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao “cơ chế đặc thù” cho 4 địa phương là hướng đi đúng, đủ căn cứ chính trị và thực tiễn

Bày tỏ sự đồng tình đối với việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về các chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế vào ngày 27/10, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng đây là hướng đi đúng, phù hợp quan điểm phát triển bền vững. Muốn các địa phương phát triển, có tiềm lực kinh tế lớn, thì cần cơ chế đủ mạnh để tạo đà bứt phá.

Hoàn toàn ủng hộ việc ban hành chính sách đặc thù cho 4 địa phương để tạo động lực cho các địa phương phát triển trong 5 năm tới. Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn về việc trong tờ trình của Chính phủ và các dự thảo Nghị quyết, ngoài mục tiêu tạo điều kiện cho các địa phương được thí điểm, chưa thể hiện được mục tiêu thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách mới để có cơ sở đánh giá, tổng kết, phù hợp thì có thể nhân rộng trong toàn quốc, nâng chính sách, pháp luật lên một chuẩn mới, cao hơn. Đại biểu đề nghị bổ sung vào điều, khoản về Tổ chức thực hiện trong các Nghị quyết, thêm nội dung đánh giá tác động của các chính sách đến sự phát triển của các địa phương và tổng kết, nhân rộng chính sách chung để áp dụng rộng rãi cho nhiều địa phương khác.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, trao“cơ chế đặc thù” các địa phương được thí điểm chính là tăng tự chủ cho địa phương, tạo cơ hội đột phá, phát huy được các tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa phương, từ đó tạo sự lan toả trong khu vực và cả nước.
Ảnh: quochoi.vn

Về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 hecta  (chính sách dành cho Thanh Hoá và Nghệ An) đại biểu cũng băn khoăn vì các tác động mới chỉ được đánh giá ở mức độ thay đổi về cơ chế và thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện hơn, bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Cũng chưa có những đánh giá sâu về hiệu quả của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, cũng như tác động đến môi sinh, môi trường và đời sống của đồng bào địa phương.

Tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa vốn là tỉnh có diện tích rừng lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ về quốc phòng an ninh, môi sinh, môi trường. Việc mở cơ chế chính sách về đất đai, đặc biệt là đất rừng sẽ tác động diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh kế của một bộ phận dân cư; do đó cần được lưu tâm, tính toán kỹ lưỡng và thận trọng khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Thời gian tới, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với những địa phương thuộc các vùng kinh tế: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… để tạo động lực, khai thác thế mạnh tiềm năng, hình thành trụ cột, đầu tàu cho từng vùng kinh tế; hoặc thí điểm cơ chế, chính sách phát triển ngành nông nghiệp chất lượng cao cho một số tỉnh đại diện 2 vùng đồng bằng lớn: Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

M.D