Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Cần đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến công tác xây dựng Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Cần đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến công tác xây dựng Đảng

Ngày 19/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị lần thứ 06 để sơ kết công tác xây dựng Đảng 09 tháng đầu năm và tổng kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp Khối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Các nội dung trọng tâm và các chỉ  tiêu chủ yếu đề ra được tập trung triển khai, thực hiện, cơ bản đạt yêu cầu; đã ban hành 02 chỉ  thị, 03 kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối; tổ chức quán triệt kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới và công tác kiểm tra, giám sát v.v..

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong 09 tháng đầu năm 2021; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong Khối cần chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra, để có kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn đọng; nắm bắt, xử lý kịp thời dư luận xã hội, nhất là trong môi trường không gian mạng; đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến công tác xây dựng Đảng; triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và tăng cường công tác dân vận chính quyền.

Trong buổi chiều, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giải trình các ý kiến thảo luận tại Hội nghị và tổ chức tổng kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp Khối năm 2021; trao tặng Bằng khen và Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm liền.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Cờ thi đua
cho 02 tập thể đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016 - 2020.

(Nguồn: Cổng thông tin Đồng Tháp)