Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi học sinh trở lại trường học

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi học sinh trở lại trường học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ban hành văn bản trả lời cử tri về kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Bộ Y tế ban hành các quy định và hướng dẫn cụ thể hơn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cho học sinh đi học.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa trường học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 19/10/2021 và Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trong đó đã quy định cụ thể các tiêu chí đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp; Công văn số 5969/BGDĐT-GDMN ngày 20/12/2021 v đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022; tổ chức tập huấn trực tuyến về việc xử trí các trường hợp F0 và điều trị bệnh nhân COVID-19 là trẻ em, học sinh cho ngành y tế và ngành giáo dục trên toàn quốc. Phối hợp triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng cho học sinh từ 12-17 tuổi. Hiện nay đã có 98,4% học sinh được tiêm mũi 1; 93,2% học sinh đã tiêm mũi 2 và đang tiếp tục được triển khai tại các địa phương. Đối với việc tiêm vắc xin cho trẻ em độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã có kế hoạch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai ngay sau khi nhập khẩu được nguồn vắc xin phù hợp.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh trong trường học, rà soát, bổ sung hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch và chỉ đạo đối với các tình huống phức tạp xảy ra. Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương mở cửa trường học của Chính phủ, Bộ GDĐT để tạo sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là của phụ huynh học sinh trong việc sẵn sàng cùng với ngành Giáo dục đưa con em trở lại trường học an toàn.

Nguồn: 829/BGDĐT-GDTC

                                                                                                Huỳnh Hoa