Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc do dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc do dịch Covid-19

Ngày 23/7 Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Minh Tuyết ký ban hành văn bản trả lời ý kiến của cử tri Đỗ Thị Ngân Linh về chính sách hỗ trợ khi Công ty (Xí nghiệp May 6) cho nghỉ việc do tình hình dịch Covid-19.

Cử tri là công nhân của Xí nghiệp May 6, có hợp đồng lao động, nhưng từ đầu tháng đến nay Công ty cho nghỉ việc do tình hình dịch bệnh. Trường hợp của cử tri có được hưởng chính sách hỗ trợ không. Nếu có thì cách thức làm thủ tục như thế nào.

Nội dung này được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 30/6/2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 832/QĐ-BCĐ về việc cách ly y tế đối với Xí nghiệp May 6. Do đó, việc xem xét hỗ trợ cho công nhân ngừng việc, nghỉ việc được tính từ ngày 30/6/2021.

Công nhân làm việc tại Xí nghiệp May 6 được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Nếu người sử dụng lao động và người lao động của Xí nghiệp May 6 có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương, thì người lao động được xét hỗ trợ theo quy định tại Chương IV Quyết định số 23/QĐ-TTg; hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Quyết định số 23/QĐ-TTg.

Nếu không có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thì người lao động được xét hỗ trợ theo quy định tại Chương V Quyết định số 23/QĐ-TTg; hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Quyết định này.

Ngoài ra, người lao động được Xí nghiệp May 6 trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ Luật Lao động (do thời gian ngừng việc trên 14 ngày nên thực hiện trả lương ngừng việc do Xí nghiệp may 6 thỏa thuận với người lao động).

Trước đó, ngày 22/7/2021 Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh nhận được ý kiến của cử tri Đỗ Thị Ngân Linh qua hộp thư điện tử, nội dung ý kiến của cử tri về chính sách hỗ trợ khi Công ty (Xí nghiệp May 6) cho nghỉ việc do tình hình dịch Covid-19.

Qua xem xét Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã chuyển ý kiến cử tri đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu trả lời.

Khải Hân