Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Giao thông vận tải trả lời về bãi công trình cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống bị bỏ hoang, lấn chiếm

Chi tiết bài viết Tin tức

Bộ Giao thông vận tải trả lời về bãi công trình cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống bị bỏ hoang, lấn chiếm

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị xem xét, bàn giao phần đất làm các bãi công trình cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống cho địa phương quản lý, sử dụng. Bởi vì hiện nay các phần đất này bị bỏ hoang gây lãng phí, có nơi bị lấn chiếm.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, các bãi công trình cầu Vàm cống, cầu Cao Lãnh thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông nhằm để tập kết vật liệu, thiết bị, lắp đặt trạm trộn bê tông xi măng, bê tông nhựa, lán trại, nhà điều hành trong quá trình thi công và xây dựng nhà bảo dưỡng và quản lý hệ thống quan trắc cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống trong giai đoạn khai thác.

Các khu đất phục vụ xây dựng công trình được Ban QLDA Mỹ Thuận (Chủ đầu tư) thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn kinh phí của Dự án gồm diện tích và tài sản như sau: bãi công trình bờ Bắc cầu Cao Lãnh thuộc địa phận thành phố Cao Lãnh có tổng diện tích 4,9 ha; bãi công trình bờ Nam cầu Cao Lãnh thuộc địa phận huyện Lấp Vò có tổng diện tích 3,7ha nằm hoàn toàn trong phạm vi kết cấu hạ tầng đường bộ.

Sau khi các công trình cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống hoàn thành, đưa vào khai thác, toàn bộ phần đất và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên đất nêu trên đã được Bộ Giao thông vận tải giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, khai thác. Theo dự kiến, Bộ Giao thông vận tải sẽ bàn giao cho địa phương phần diện tích đất khoảng 7,88 ha, nằm ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và không được sử dụng cho công tác quản lý, khai thác, bảo trì cho các công trình giao thông nêu trên theo qui định.

Hiện tại, đại diện Cơ quan quản lý tài sản, đơn vị quản lý dự án và đại diện của địa phương đã kiểm tra hiện trạng và ký biên bản làm việc xác định diện tích đất bãi công trường. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo qui định để Bộ Giao thông vận tải sớm bàn giao phần đất nêu trên cho địa phương quản lý, sử dụng.

Nguồn: 2691/BGTVT-TC

Huỳnh Hoa